Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

3 miljoen euro vanuit het Rijk

15 dec / 2022

De minister van Volkshuisvesting maakte vandaag bekend dat Venlo een bijdrage krijgt vanuit de Woningbouwimpuls. Met de regeling draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds 2019 bij om de realisatie van vooral betaalbare woningen in gemeentes te versnellen. Hugo de Jonge stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor het Kazernekwartier.

Vandaag werd bekend dat er twintig projecten geld krijgen uit de vierde tranche. Hierbij zit dus ook het project Kazernekwartier. Wethouder Tom Verhaegh: “Deze bijdrage brengt de herontwikkeling van het kazerneterrein weer een stukje dichterbij en maakt het mogelijk om woningen voor iedere beurs aan te bieden. We zijn erg blij dat de Rijksoverheid het belang inziet van woningbouw op deze unieke en historische locatie.”

Betaalbare woningbouw

In bouwfase 1 worden er 502 woningen en 100 studentenwoningen gebouwd op het kazerneterrein. Het Rijk investeert het bedrag onder de voorwaarde dat minimaal de helft van de te bouwen woningen zich in de betaalbare sector bevindt. Dit zijn woningen met een sociale huur of middenhuur tot € 1.023,- of koopwoningen tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie.

Andere voorwaardes zijn dat er cofinanciering is vanuit de provincie en/of gemeente en dat er binnen 3 jaar gestart wordt met de woningbouw.

“Onlangs hebben we van de provincie Limburg een bedrag toegezegd gekregen vanuit de regeling Kwaliteit Limburgse Centra. Gezamenlijk zorgen we dus dat er aan de voorwaarde voor cofinanciering wordt voldaan. Het is mooi dat de mijlpalen zich nu sneller opvolgen. Onlangs hebben we met onze ontwikkelpartners de uitgifteovereenkomsten ondertekend en momenteel loopt ook de bestemmingsplanprocedure. Ons streven is dan ook om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidende werkzaamheden”, aldus Tom Verhaegh.

Het Kazernekwartier wordt een levendige en duurzame stadswijk, gelegen aan de Maas op de voormalige Frederik Hendrik kazerne. Hier gaan wonen, werken, leren en ontspannen hand in hand en komen historie en toekomst samen.

Lees meer over de regeling Woningbouwimpuls op de site van de Rijksoverheid.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud