Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Op donderdag 8 december organiseert de gemeente Venlo een informatiemarkt over de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan voor het Kazernekwartier. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 november, gedurende zes weken, ter inzage.

Informatiemarkt

De informatiemarkt vindt plaats op:

Meldt u zich aan voor de informatiemarkt via kazernekwartier@venlo.nl dan stuurt het projectteam u na de bijeenkomst een terugkoppeling op de vragen die zijn gesteld.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in het nieuwsbericht Ontwerpbestemmingsplan Kazernekwartier ter inzage

Het college van B&W heeft op dinsdag 1 november 2022 besloten het ontwerpbestemmingsplan Kazernekwartier voor iedereen ter inzage te leggen. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan betekent een volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Kazernekwartier.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 november 2022 zes weken ter inzage. Daarnaast liggen ter inzage een ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder.

Planstukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 november 2022 gedurende zes weken op werkdagen op afspraak ter inzage in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 in Venlo. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Daarnaast is de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0983.BP202110KAZERNE-ON01. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden zijn vanaf 10 november digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.venlo.nl/plannen-ter-inzage.

Voor meer gedetailleerde informatie over de terinzagelegging van de genoemde documenten en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder en inspraakreacties in te brengen ten aanzien van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt verwezen naar de openbare bekendmaking d.d. 9 november 2022. Deze bekendmaking is te raadplegen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl en de gemeentelijke website www.venlo.nl

Informatiemarkten

De afgelopen maanden is er door de ontwikkelpartners, waar de gemeente Venlo mee samenwerkt, gewerkt aan de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan. Voor geïnteresseerden organiseert het projectteam twee informatiemarkten. Deskundigen van de gemeente en een vertegenwoordiging van de ontwikkelpartners informeren tijdens deze markten aanwezigen over de ontwikkelingen op het voormalige kazerneterrein, het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Zij beantwoorden ook graag uw vragen over de ontwerpplannen. De informatiemarkten vinden plaats op:

Meldt u zich aan voor de informatiemarkt(en) via kazernekwartier@venlo.nl dan stuurt het projectteam u na de bijeenkomst een terugkoppeling op de vragen die zijn gesteld.

Gemeenteraad

De gemeenteraadsleden worden woensdag 9 november bijgepraat tijdens een themabijeenkomst over de voortgang van het project Kazernekwartier en het ontwerpbestemmingplan.

Het voornemen is het bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Impressie door West8

Mede dankzij een extra bijdrage van 3 miljoen euro van de provincie Limburg kan de gemeente Venlo in de eerste fase van de realisatie van het Kazernekwartier fors meer woningen bouwen: ruim 500 in plaats van de geplande 250. Tevens komen er 100 studentenwoningen. De bouwactiviteiten – voor wat betreft de woningen – worden nu over twee fases verdeeld waar dat er eerst drie waren. Volgend jaar zomer starten de werkzaamheden.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: West 8

Met de plannen voor het Kazernekwartier is een totale investering van 166 miljoen euro gemoeid. Verantwoordelijk wethouder Tom Verhaegh en projectleider Ernst-Jan van Langh bespreken de laatste stand van zaken. Ze verwijzen naar vier jaar geleden, toen alle eerdere plannen van tafel gingen. “Er is toen in samenspraak met drie ontwikkelende partijen een geheel nieuw plan gemaakt dat de basis vormt van wat er de komende jaren op het voormalig kazerneterrein gaat gebeuren. Er komt een nieuwe wijk met woningen, horeca, wat kleinschalige bedrijvigheid en onderwijsfaciliteiten.”

Explosieven
Zoals aangegeven gebeurt dat voor de woningbouw niet in drie maar twee fases. Van Langh: “De oorspronkelijke fase een en twee worden in elkaar geschoven. Dat betreft het gebied rondom de bestaande gebouwen. De nieuwe fase twee betreft het gebied dat grenst aan de Venrayseweg. We verwachten fase een in 2027 of 2028 af te ronden, het geheel moet in 2032 klaar zijn.” Momenteel vindt wel al archeologisch onderzoek plaats. Tevens wordt er gezocht naar niet ontplofte explosieven, zegt Van Langh. “Dat is een omvangrijkere klus dan in eerste instantie verwacht.”

Hoogteaccenten
Wethouder Verhaegh legt uit dat in de eerste fase de nadruk op meer woningbouw ligt, gezien de huidige marktsituatie. Hij vertelt dat er wordt gewerkt met hoogteaccenten om een divers beeld te creëren. “We realiseren in die fase ook twee hubs voor parkeren; dat wordt gecentraliseerd zodat er zo weinig mogelijk auto’s in het straatbeeld te zien zullen zijn. Bij de grondgebonden woningen komen ze uit het zicht te staan. De historische panden worden in die fase gerenoveerd en krijgen een nieuwe bestemming.”

Kritisch
Op de vraag wat er met de huidige gebruikers gaat gebeuren laat Verhaegh weten dat daar mee wordt gesproken. Ja, merkt hij op, hij weet dat met name het Fort Museum kritisch over de ontwikkelingen en voortgang van de gesprekken is. “We hebben op het terrein tevens vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest met de duidelijke voorwaarde dat ze moeten vertrekken zodra er met de bouwactiviteiten worden begonnen. Dus zijn we nu al naar alternatieve locaties voor die vluchtelingen aan het zoeken. Met het Fort Museum maar ook andere gebruikers als het Santa Fé Museum, de Stadstuinderij en Jocus, dat er ruimte voor wagenbouw heeft, zijn we in gesprek. Ze hoeven niet per se weg, maar we hebben ze wel gevraagd een duidelijke omschrijving van hun plannen voor te leggen. Ik weet dat het Fort Museum kritisch is, maar als ze hun plannen presenteren gaan we graag weer met ze om de tafel.”

Fortbeleving
Ook vanuit andere geledingen van de Venlose samenleving wordt kritisch naar de historische locatie gekeken. Ernst-Jan van Langh weet dat veel Venlonaren bang zijn dat wat er nog uit vroegere tijden over is zal verdwijnen. Hij bestrijdt dat. “We willen contouren van het fort nadrukkelijk laten zien, willen zo een fortbeleving oproepen. Zo krijgen de monumentale panden weer hun vroegere uitstraling. Wel worden ze van binnen op de huidige tijd afgestemd en worden ze bijvoorbeeld gasloos. Resten van de fortmuren blijven zichtbaar, evenals naar het fort verwijzende hoogte- en laagteverschillen. De nieuwbouwplannen worden dus als het ware ingepast in de contouren van het fort. Verder komt er een Rondje Fort, een wandeling met uitleg bij historische plekken.”

Versterken
Verhaegh en Van Langh gaan dan in op de vraag of ze al een iets concreter beeld van de eerste fase kunnen schetsen. Ze leggen uit dat als eerste de parkeervoorzieningen worden gerealiseerd en dat de bouwwerkzaamheden met de klok mee zullen worden uitgevoerd. Wat kan de Venlonaar in die eerste fase behalve woningen nog meer verwachten? “Er zijn plannen om in de bestaande gebouwen onder meer een hotel-restaurant en een bierbouwerij/koffiebranderij onder te brengen. Ook een integraal kindcentrum behoort tot de mogelijkheden, mits het niet concurreert met andere partijen in Venlo en Blerick. Over faciliteiten voor het onderwijs gaan we met het mbo en hbo in gesprek. Waar we verder eveneens mee bezig zijn, is de verbinding en dus het vervoer van fietsers en voetgangers naar de binnenstad – daar gaan we op korte termijn al plannen voor presenteren. Die moet bijdragen aan de intentie om van het Kazernekwartier een nieuwe wijk te maken die onder meer de Venlose binnenstad gaat versterken.”

Dialoog
Een belangrijk aspect bij dat alles is volgens Verhaegh de dialoog met omgeving. “We willen de omwonenden nadrukkelijk bij de plannen betrekken. Daar moet dan een bestemmingsplan uit voortkomen dat we aan de gemeenteraad willen presenteren.” Hij lacht dan. “Uiteraard blijven we de mensen over de voortgang informeren. Het mooie is dat iedereen er een mening over heeft; dat betekent dat het project leeft onder de bevolking. Aan ons en onze partners om ervoor te zorgen dat op een positieve manier aan de verwachtingen wordt voldaan.”

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Venlovanbinnen.

Impressie door West8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud