Interesse in een woning?

Behoud van cultuurhistorisch erfgoed speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Kazernekwartier. De restanten van de fortmuren zijn uniek voor Nederland. Zo’n 70 procent van de resten van de vijfpuntige fortmuur wordt gerestaureerd en komt voor altijd in het zicht. Op de restanten wordt een nieuw stuk muur gemetseld. Behalve voor de zichtbaarheid is dat ook goed voor het behoud van de originele stukken muur.

Om te kunnen starten met deze mega renovatie en restauratie worden er deze week handgemaakte stenen gebracht. De eerste vracht is vanochtend geleverd. Dagelijks zijn er diverse vrachten om de enorme hoeveelheid stenen in het gebied te krijgen. Het daadwerkelijk beginnen met de restauratie van de fortmuur start in het 2e kwartaal 2024.

Er vonden en vinden diverse werkzaamheden plaats op het voormalige kazerneterrein. Onderstaand een korte opsomming op datum donderdag 8 februari 2024.

Sloop gebouw Y

We hebben, zoals eerder aangekondigd, gebouw Y gesloopt. Dit gebouw stond naast de optochthal met carnavalswagens. Op de plek waar het gebouw stond is deze week gestart met de opruimwerkzaamheden. Ook start het bouwteam met het openbreken van de bestrating op deze locatie. Gebouw X is daardoor tijdelijk minder goed bereikbaar.

Tijdelijke bouwwegen

Deze week wordt de laatste bestrating en een stukje hekwerk verwijderd. BAAC-ECG start vervolgens met archeologisch en explosieven onderzoek in de buurt van gebouw X. Hierna wordt er een tijdelijke bouwweg aangelegd voor de bereikbaarheid van gebouw X. De bestrating aan de lange zijde van gebouw X blijft voorlopig liggen.

Daarnaast wordt volgende week een tweede bouwweg aangelegd. Deze komt aan de zijkant en achterkant van gebouw B en loopt dan door tot de fortmuur achter gebouw C. Deze weg wordt aangelegd als voorbereiding op de renovatie van de fortmuur.

Compensatie mussen kwetterplekken

We planten ter compensatie mussen kwetterplekken aan. Dit zijn nieuwe nestel- en schuilplekken die worden gemaakt om mussen niet uit het gebied te weren. Zodra deze compensatie kwetterplekker gereed zijn, worden de natuurlijke plekken, welke zich momenteel rondom de appèlplaats bevinden, verwijderd.

Van de werkzaamheden van het bouwteam kunnen tijdelijke gebruikers van het terrein en directe omwonenden hinder ondervinden. Mocht u hier vragen over hebben neem dan gerust contact met mij op. Vanuit mijn functie als omgevingsmanager ben ik voor u het eerste aanspreekpunt.

Wethouder Tom Verhaegh en programmamanager Ernst-Jan van Langh hebben woensdag 7 februari een presentatie gegeven over het Kazernekwartier. Tijdens het seminar van Vastgoed Limburg vertelde zij over de voortgang van Fase 1 en de voorbereiding van Fase 2.

De gemeenteraad en de direct omwonenden en (tijdelijke) gebruikers van het terrein zijn onlangs ook bijgepraat over deze ontwikkelingen.

Fase 2 komt als een schil om Fase 1 heen te liggen. Fase 2 ligt aan de kant van de Maas. In Fase 2 willen we tussen de 600 en 800 woningen realiseren, via met name een aantal krachtige, robuuste, stedelijke bouwblokken. Daarnaast is er in Fase 1 en 2 ook volop aandacht voor groen. Kwaliteit is het kernwoord bij alle ontwikkelingen.

Op dit moment zijn we druk bezig met de uitvoering van Fase 1. Archeologisch onderzoek vindt plaats, we hebben reeds een aantal gebouwen asbestvrij gemaakt en de eerste gebouwen zijn al verkocht aan de marktpartijen. Ook hebben twee ondernemers al de sleutel van hun gebouw als eindgebruiker. Dit zijn Rumah Recordings en Minded Motion.  

Volgens de huidige planning gaat de pre-sale voor de eerste woningen in het 2e kwartaal 2024 van start. In november 2024 gaat de schop in de grond voor de bouw van deze woningen. De verwachting is dat de eerste bewoners eind 2025 de sleutels krijgen.

Een visualisatie van Fase 1 en Fase 2

Dit artikel is verschenen in Dagblad de Limburger en geschreven door journalist Bas Nollé.

Er komen nog eens zes- tot achthonderd nieuwe woningen op het KazerneKwartier in Blerick. Daarmee komt het totaal voor de nieuwe stadswijk tussen de twaalf- en veertienhonderd woningen te liggen.

Het KazerneKwartier wordt straks een nieuwe stadswijk van formaat. Met een hoop pluspunten, maar er zijn ook nog de nodige hordes te nemen. „Dit is de kans om van Blerick en Venlo één gemeenschap te maken met de Maas niet langer als grens daartussenin”, aldus stedenbouwkundige Edzo Bindels. Hij is met zijn architectenbureau West8 betrokken bij de ontwikkeling van het KazerneKwartier.

Bindels komt uit Rotterdam, vertelt hij aan de gemeenteraad, en trekt een vergelijking met het kazerneterrein in Blerick. „Venlo staat op het punt om aan twee zijden van de Maas een stedelijk centrum te realiseren. Nu heb je twee gemeenschappen met de Maas als grens ertussenin. Net zoals in Rotterdam. De oude havengebieden moesten ontwikkeld worden en om van die twee gebieden één stad te maken, was een brug nodig. Voor de fysieke én mentale verbinding.”

Eén stad

Een brug is veel meer dan een verkeerstechnisch middel, zegt Bindels. Het zorgt behalve voor verbinding ook voor gelijkwaardigheid. „Stel je voor dat je straks vanuit het KazerneKwartier zo naar theater De Maaspoort loopt. Wat doet dat wel niet? Dat verandert Blerick enorm. Venlo en Blerick als één stad met de Maas in het midden.” Andersom geldt dat natuurlijk net zo; vanuit de Venlose binnenstad wandel je ook in een paar minuten naar de brasserie of brouwerij op het voormalig kazerneterrein.

De hoofdentree van het KazerneKwartier. — © West8

Over die brug moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Wethouder Tom Verhaegh (CDA) verwacht de resultaten van een onderzoek naar een oeververbinding nog voor de zomer. Een brug kent behalve kansen ook de nodige uitdagingen. „Vooral de plek waar die moet aanlanden op Venlose zijde is een uitdaging”, zegt Verhaegh. „In het verlengde van de voetgangers- en fietsersbrug die er al ligt zou ideaal zijn maar daar is het krap.”

De gemeenteraad van Venlo werd woensdagavond bijgepraat over de plannen voor fase 2. Dit deel van het voormalig kazerneterrein behelst aan de oostkant het gebied tussen de Garnizoenweg en de Maas, het gebied ten noorden en voor een klein deel ten zuiden van de Horsterweg. Volgens wethouder Tom Verhaegh (CDA) is ook dit gedeelte van het plangebied uitermate geschikt om te transformeren tot woonwijk. „Door de aanwezigheid van de uiterwaarden van de Maas, de voormalige appelplaats en veel groen is het verantwoord om hier voor woningen te kiezen.”

De huizen worden net als de woningen in fase 1 een mix van (sociale) huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Een deel van de sociale huur zou ook dienst kunnen doen als studentenwoning. Voor de reeds geplande ruim zeshonderd woningen in fase 1 gaat dit jaar nog de schop in de grond. Deze zomer gaan de huizen al in de verkoop. Fase 1 behelst driehonderd koopwoningen en driehonderd huurwoningen, waarvan er honderd voor studenten zijn bedoeld. Er wordt ook nagedacht over een woontoren. „Zoals aan de Venlose kant ook op een aantal plekken het geval is”, zegt Verhaegh. „Zo willen we de skyline van Blerick vormgeven.”

Met de start van fase 2 moet het stadsbestuur ook werk maken van een oeververbinding tussen Blerick en Venlo. De resultaten van een onderzoek hiernaar worden binnenkort verwacht. Ook hoogwaterbescherming voor het gebied krijgt in deze fase aandacht. Daarover lopen gesprekken met Waterschap Limburg. Het aanpakken van de uiterwaarden biedt ook de mogelijkheid om resten van het voormalige Fort Leopold, een vooruitgeschoven post van Fort Sint Michiel, zichtbaar te maken. Er liggen nog resten van deze aarden wal in de uiterwaarde.

Het is nog niet duidelijk wanneer fase 2 exact van start gaat, maar het is een meerjarenplan, zegt Verhaegh. Mogelijk komen er later in het ontwikkeltraject nog meer woningen bij.

Over de invulling van de wijk werd woensdag in de gemeenteraad meer duidelijk. Fase 2 is een uitbreiding van de woonwijk met zes- tot achthonderd woningen in noordelijke richting en naar de Maas. Totaal komt dan op twaalf- tot achttienhonderd woningen. „Met mooie plekken met hellingen, kromme straatjes, de prachtige appelplaats met veel groen en hoogteverschillen die kan dienen als amfitheater met ruimte voor sport en spel”, zegt stedenbouwkundige Madelon Pluis van West8. De Maas is straks voor de bewoners altijd dichtbij. Pluis: „Dat willen we bereiken door verschillende hoven te maken en openingen in bouwblokken. We maken als het ware een balkon aan de Maas, met een park en uitzicht op de Venlose binnenstad.”

Dit artikel is 25 januari 2024 gepubliceerd door dagblad de Limburger.

Het team dat aan de ontwikkeling van het Kazernekwartier werkt, wenst u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. Het bestaat uit medewerkers van gemeente Venlo, Heijmans, Weski vastgoed, Woonwenz, Janssen de Jong projectontwikkeling, Laudy vastgoedontwikkeling, Mulleners vastgoed en West8. Wij wensen u het beste voor 2024.

Op het voormalige kazerneterrein zitten nog allerlei kabels en leidingen in de grond die geen functie meer hebben. Momenteel onderzoeken we welke oude kabels en leidingen weggehaald kunnen worden. We starten halverwege januari met deze werkzaamheden. We proberen dat uiterst zorgvuldig te doen. Vooral omdat er momenteel nog altijd gebruik wordt gemaakt van een aantal gebouwen.

In de week van maandag 8 januari 2024 starten we met het slopen van pand Y. Dit is de loods die naast de ‘Optochthal’ (carnavalswagens) ligt. Het pand moet onder andere plaatsmaken om nieuwe kabels en leidingen aan te kunnen leggen.

Om te bepalen waar kabels en leidingen in de grond zitten, gaat Heijmans proefsleuven en -gaten graven. De werkzaamheden ingepland op dinsdag 19 en woensdag 20 december. De informatie is nodig om volgend jaar het terrein bouw- en woonrijp te kunnen maken, zonder schade aan te brengen aan de huidige kabels en leidingen in de bodem die nog een functie hebben.

In het voorjaar van 2024 opent Minded Motion de eerste freerunning gym van Limburg in Venlo. Op dit moment wordt er gewerkt aan loods V in het Kazernekwartier om deze geschikt te maken. Minded Motion is een vooraanstaande speler in de freerunning- en bewegingswereld.

Al geruime tijd verzorgt Minded Motion wekelijks freerunning lessen aan 1800 freerunners. Deze sporters trainen op 35 verschillende locaties van Maastricht tot Nijmegen. Al deze locaties blijven ook geopend. Zo krijgt iedereen de kans om de sport veilig in de buurt te kunnen beoefenen. Freerunning is een razend populaire sport die jongeren aanspoort tot bewegen. Het is een sport die je niet tegen elkaar, maar met elkaar doet.

Droom verwezenlijken
Het team van Minded Motion heeft jarenlang hard gewerkt om deze droom te verwezenlijken. De freerunning gym wordt uitgerust met ultramoderne faciliteiten, waaronder airbags, trampolines, obstakels, een veerkrachtige vloer en nog veel meer. Dit alles is ontworpen om freerunners de perfecte omgeving te bieden om hun vaardigheden te verbeteren en hun grenzen te verleggen.

Top 10 van de wereld
In het team van Minded Motion zit ook de bekende freerunner Koen Heijnen uit Heythuysen. Hij behoort tot de beste 10 freerunners van de wereld. De kans bestaat zelfs dat freerunning een Olympische sport wordt in de toekomst en dat Koen daaraan gaat deelnemen.

Ontmoetingsplek
De locatie in het Kazernekwartier wordt niet alleen een plek voor de freerunners van Minded Motion. Het wordt een ontmoetingsplaats voor de hele freerunning community wereldwijd. Het wordt een bruisende hub waar mensen met dezelfde passie voor bewegen elkaar ontmoeten, samen trainen en ervaringen delen. Het wordt een plek om je talent te ontdekken.

De verwachting is dat de deuren van de eerste Limburgse freerunning gym in het voorjaar van 2024 openen. Zowel beginnende als ervaren freerunners kan vanaf dan in het Kazernekwartier terecht.

Minded Motion is de tweede permanente ondernemer die zich vestigt in de nieuwe stadswijk Kazernekwartier. Heeft u interesse om in de toekomst als ondernemer ook onderdeel van het Kazernekwartier te zijn? Neem dan contact met ons op.

De voortgang van de werkzaamheden op de appèlplaats van het Kazerneterrein in Blerick brengt elke dag weer nieuwe stukjes historie aan het licht.

Drie kanonskogels, een houweel, een speerpunt. Het is slechts een kleine greep uit de voorwerpen die senior-archeoloog Jos van der Weerden en zijn team onlangs aantroffen tijdens de graafwerkzaamheden in het Kazernekwartier in Blerick. De transformatie van het terrein, waar uiteindelijk een moderne stadswijk moet verrijzen, brengt elke dag weer nieuwe stukjes geschiedenis aan het licht. Steen voor steen worden de resten van het Spaanse fort Sint Michiel, en alles wat daarbij hoorde, weer zichtbaar.

Wapenarsenaal

Wie nu een kijkje waagt op het terrein, ziet onder meer dat er een diepe kelder is blootgelegd. Die diende ooit als opslagplek voor het wapenarsenaal, dat rond 1793 werd kapotgeschoten. Ook het metselwerk van de achttiende-eeuwse Nederlandse barakken van het fort, nog niet zo heel lang geleden verscholen onder zand en gruis, is thans met het blote oog waarneembaar, evenals een kruitmagazijn. Het is een indrukwekkend gezicht, en met het delven van de relieken uit die tijd komen ook de verhalen van eeuwen geleden weer tot leven.

Voor Van der Weerden komt niet elke ontdekking als een complete verrassing, aangezien het merendeel al op oude kaarten te zien was. Maar zo nu en dan slaat ook bij deze doorgewinterde expert de verwondering toe. „Kijk daar”, wijst hij naar een uitgegraven gat. „Dit moet een voorraadkelder van marketentsters zijn geweest. Dat waren vrouwen die een leger volgden en zorgden voor spijs en drank. We hebben ook een hoop slachtafval gevonden, soepbotten en dergelijke. Dat past bij de aanname dat soldaten veel maaltijdsoep aten.”

Poterne

Een recente vondst is de fundering van de laatste van de vier poternen. Dat is een overwelfde onderdoorgang door een wal of muur in een fort of vesting. In een ver verleden was het een onderdeel van het verdedigingswerk fort Sint Michiel. „Een deel is van Franse makelij, en een deel is door Nederlanders gemaakt”, constateert Van der Weerden. „Dat kun je onder meer zien aan het type steen dat is gebruikt. Zo’n fort is geen statisch iets. Door de eeuwen heen zijn er dingen kapotgegaan, aangepast of opnieuw hersteld.”

De fundering van deze poterne zal later weer worden bedekt. Dat geldt niet voor een andere onderdoorgang die eerder, even verderop, werd blootgelegd. Die vormt later een nieuwe entree, die via een historische wandelroute het Kazernekwartier en het station Blerick verbindt.

Een stukje verder stuit Van der Weerden op een oude waterput. „Deze stond ook niet op de kaarten. Dat maakt dit vak zo leuk. Zo’n speerpunt bijvoorbeeld, dat zie je ook niet iedere dag. Opgraven wat al bekend is, is saai. Maar dingen ontdekken die je niet verwacht, maakt archeologie zo interessant.”

© Foto's Mijntje Wismans. Dit artikel is dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd door dagblad de Limburger.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud