Blijf op de hoogte

Gelijktijdig met Pinksteren vindt in Blerick centrum altijd de kermis plaats. Net zoals de afgelopen jaren parkeren de kermisexploitanten hun voertuigen op het voormalige kazerneterrein. Naar verwachting arriveren de eerste wagens op zondag 21 mei. De kermis duurt van vrijdag 26 mei tot en met woensdag 31 mei.

Zoals in de vorige voortgangsmail aangegeven vindt vanaf dinsdag 23 mei de Avond4Daagse plaats. De start en finish van het wandelevenement zijn op het kazerneterrein. De opbouwwerkzaamheden hiervoor starten op maandag 22 mei. In de periode van de kermis en de Avond4daagse is de appelplaats niet of minder goed bereikbaar voor automobilisten.

Deze week en ook komende week is een medewerker van Heijmans op het kazerneterrein bezig met landmeetkundige werkzaamheden. De landmeter voert ter controle enkele metingen uit. De medewerker is niet dagelijks aanwezig. 

Op onze website www.kazernekwartier.nl is het ontwikkelplan Kazernekwartier bouwfase 1 te bekijken. Het pdf-document telt 73 pagina’s en is een nadere uitwerking van de stedenbouwkundige visie die in januari 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het plan komen thema’s aan bod zoals duurzaamheid, wonen, erfgoed en mobiliteit. Het plan vormt de basis voor de verdere uitwerking tot en met het definitieve ontwerp.

Bekijk hier het Ontwikkelplan bouwfase 1, vastgesteld door het college van B&W op 8 maart 2022.

Tussen gebouw B en de spoorlijn ligt loods S. Deze loods is de afgelopen jaren door de gemeente gebruikt als opslaglocatie voor verschillende materialen en spullen. Zoals eerder aangekondigd worden de gebouwen op het kazerneterrein door de gemeente overgedragen aan de drie ontwikkelpartners.

Nadat de gebouwen leeg zijn, worden deze waar nodig gesaneerd en vervolgens schoon opgeleverd aan de nieuwe eigenaren. Als voorbereiding op de overdracht later dit jaar heeft aannemer Heijmans in week 15 loods S ontruimd.

Stenen die gebruikt worden bij de realisatie van fase 1 zijn verplaatst naar loods Y, overige materialen zijn naar elders gebracht.

Al jarenlang vindt in het voorjaar de ‘Avond4Daagse’ plaats. Een wandelevenement waarbij deelnemers vier avonden een afstand van 6 of 12 kilometer afleggen. De datum is dit jaar dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 mei. De eerste drie avonden zijn de start en de finish op het kazerneterrein. Op vrijdag wordt er alleen gestart op de appèlplaats. De aanvang van de eerste wandelaars is steeds om 17.30 uur. Voor meer informatie of

aanmelden www.venloop.nl

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Skip to content