Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Kazernekwartier Venlo krijgt bijdrage Erfgoed Deal

5 okt / 2023

De stuurgroep van de Erfgoed Deal maakte 4 oktober bekend dat Kazernekwartier Venlo een uitkering krijgt van € 795.000. Er zijn landelijk zes projecten geselecteerd. Het zijn allemaal voorbeelden van erfgoedinclusieve projecten die tot de verbeelding spreken.

De Erfgoed Deal is een onafhankelijk programma van het Rijk. Er zijn inmiddels uitkeringen toegezegd aan 42 projecten. De Erfgoed Deal ondersteunt grote ruimtelijke opgaven waarbij behoud en gebruik van erfgoed centraal staat. Het bedrag van € 795.000 wordt beschikbaar gesteld door het Rijk, provincies en gemeenten. De Erfgoed Deal prijst het Kazernekwartier omdat erfgoed bij iedere keuze centraal wordt gesteld. Hierdoor ontstaat in de toekomst een toegankelijke, unieke en kwalitatieve woonomgeving voor diverse doelgroepen. Naast een erfgoedinclusieve openbare ruimte is ook nagedacht over een toekomstbestendig mobiliteitsconcept dat maximaal inzet op elektrisch deelvervoer en het beleefbaar houden van de erfgoedwaarden.

Kazernekwartier vol erfgoed

De komende jaren wordt op de plek van het voormalig fort Sint Michiel en de voormalige Frederik Hendrik kazerne een nieuwe stadswijk ontwikkeld. Het gebied kent een hoge cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van rijks- en gemeentelijke monumenten. De planmakers hebben in de ogen van de stuurgroep het aanwezige erfgoed zichtbaar en beleefbaar weten te houden. Voorzitter van de Erfgoed Deal Mirjam Wulfse: “Het Kazernekwartier is een voorbeeld waar erfgoed aan de voorkant al een verbindende rol speelt. En zo ook bijdraagt aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. De rol van archeologie en erfgoed zijn sturend bij dit woningbouwproject. Venlo mag met recht trots zijn op het Kazernekwartier.”

Erkenning en waardering

Wethouder Tom Verhaegh reageert verheugt op de toekenning. “Het is mooi dat we financieel ondersteund worden door de Erfgoed Deal. Belangrijker vind ik dat een onafhankelijke stuurgroep het Kazernekwartier juist waardeert om de rol van erfgoed in de planontwikkeling. In ons plan is sprake van een inspirerende mix van herbestemming en nieuwbouw die door een erfgoedinclusieve openbare ruimte met elkaar verbonden worden.”

De stuurgroep heeft er alle vertrouwen in dat hier een erfgoedinclusieve woonwijk gerealiseerd gaat worden. Een stadswijk met een grote voorbeeldwerking en uitstraling voor andere gemeenten en partijen. “De stuurgroep voegt dit project dan ook graag toe aan het portfolio van de Erfgoed Deal”, aldus Mirjam Wulfse.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud