Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Voortgang werkzaamheden, terug- en vooruitblik

5 Jul / 2024

Er is de afgelopen twee maanden veel gebeurt op het voormalige kazerneterrein. Halverwege mei werd de Venrayseweg afgesloten. Dit was nodig om de nieuwe riolering aan te sluiten op het bestaande net. Dit betekende ook het verwijderen van de toegangsweg en een groot gedeelte van het asfalt rondom de appèlplaats. Voor de bereikbaarheid zijn er bouwwegen aangelegd en een tijdelijk fietspad.

Overlap werkzaamheden
Veel werkzaamheden hadden de afgelopen weken overlap met elkaar. Het openbreken van de bestaande wegen op het terrein maakte het ook mogelijk oude kabels, leidingen en riolering te verwijderen. Én het verrichten van archeologisch en niet gesprongen explosieven onderzoek. In dezelfde periode is ook gestart met het aanleggen van het nieuwe rioleringsstelsel en nieuwe nutsvoorzieningen.

De afgelopen weken zijn er ook een aantal tijdelijke gebruikers van de kazernegebouwen vertrokken. Het gaat om de gebouwen B, C en F. In al deze gebouwen wordt momenteel gewerkt. De ramen zijn inmiddels dichtgetimmerd met planken. Ook is het water, gas en stroom afgekoppeld bij deze panden. De oude leidingen, kabels en riolering naar deze gebouwen zijn of worden verwijderd. De gebouwen worden nu verder gesaneerd en schoongemaakt om ze vervolgens te kunnen opleveren aan de ontwikkelpartners.

Zomerperiode
Gedurende de zomerperiode wordt doorgegaan met bovenstaande werkzaamheden. Deze zijn allemaal onderdeel van het bouwrijp maken van het terrein. De verwachting is dat het bouwrijp maken eind 2024 klaar is.

Tevens wordt er dagelijks gewerkt aan het restaureren van de fortmuur. De komende maanden worden gebruikt om de fortmuur in zijn oude glorie te herstellen. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de spoorzijde van het terrein. In totaal wordt ongeveer 70% van de vijfpuntige fortmuur gerestaureerd.

Wil je meer weten over onze voortgang? Volg ons dan op social media.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud