Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Vooruitkijken naar werkzaamheden komende weken

1 mrt / 2024

Het fietspad dat over het terrein loopt, naast de appèlplaats, wordt afgesloten vanaf maandag 18 maart 2024. Tijdens een bijeenkomst voor direct omwonenden in januari is deze maatregel ook al aangekondigd. Deze week zijn er vooraankondigingsborden geplaatst dat het fietspad binnenkort niet meer toegankelijk is. Aangezien er steeds meer bouwactiviteiten op het terrein plaatsvinden wordt vanwege veiligheid een omleidingsroute voor fietsers ingesteld. Voetgangers kunnen voorlopig nog wel het terrein betreden. Al raden wij hen ook aan om gebruik te maken van een andere wandelroute.

Om de medewerkers op het bouwterrein goed te huisvesten wordt er een ketenpark geplaatst. De bouwketen komen te staan tussen de Venrayseweg en gebouw A.

De eerste lading stenen voor de restauratie van de fortmuur is gebracht. Er wordt deze maand gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De planning is om eind maart of begin april te starten met de renovatie van de fortmuur aan de kant van het treinspoor.

Eind maart, begin april starten we met het vrijmaken van de ruimte om de gebouwen B en C. Ook dit gebied dient later dit jaar bouwrijp opgeleverd te worden. Het bouwrijp maken betekent dat het maaiveld wordt vrijgemaakt van obstakels zoals verhardingen, bomen, kabels, leidingen, struiken en wortels.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud