Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Artikel De Limburger over Kazernekwartier en voortgang

26 Jan / 2024

Dit artikel is verschenen in Dagblad de Limburger en geschreven door journalist Bas Nollé.

Er komen nog eens zes- tot achthonderd nieuwe woningen op het KazerneKwartier in Blerick. Daarmee komt het totaal voor de nieuwe stadswijk tussen de twaalf- en veertienhonderd woningen te liggen.

Het KazerneKwartier wordt straks een nieuwe stadswijk van formaat. Met een hoop pluspunten, maar er zijn ook nog de nodige hordes te nemen. „Dit is de kans om van Blerick en Venlo één gemeenschap te maken met de Maas niet langer als grens daartussenin”, aldus stedenbouwkundige Edzo Bindels. Hij is met zijn architectenbureau West8 betrokken bij de ontwikkeling van het KazerneKwartier.

Bindels komt uit Rotterdam, vertelt hij aan de gemeenteraad, en trekt een vergelijking met het kazerneterrein in Blerick. „Venlo staat op het punt om aan twee zijden van de Maas een stedelijk centrum te realiseren. Nu heb je twee gemeenschappen met de Maas als grens ertussenin. Net zoals in Rotterdam. De oude havengebieden moesten ontwikkeld worden en om van die twee gebieden één stad te maken, was een brug nodig. Voor de fysieke én mentale verbinding.”

Eén stad

Een brug is veel meer dan een verkeerstechnisch middel, zegt Bindels. Het zorgt behalve voor verbinding ook voor gelijkwaardigheid. „Stel je voor dat je straks vanuit het KazerneKwartier zo naar theater De Maaspoort loopt. Wat doet dat wel niet? Dat verandert Blerick enorm. Venlo en Blerick als één stad met de Maas in het midden.” Andersom geldt dat natuurlijk net zo; vanuit de Venlose binnenstad wandel je ook in een paar minuten naar de brasserie of brouwerij op het voormalig kazerneterrein.

De hoofdentree van het KazerneKwartier. — © West8

Over die brug moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Wethouder Tom Verhaegh (CDA) verwacht de resultaten van een onderzoek naar een oeververbinding nog voor de zomer. Een brug kent behalve kansen ook de nodige uitdagingen. „Vooral de plek waar die moet aanlanden op Venlose zijde is een uitdaging”, zegt Verhaegh. „In het verlengde van de voetgangers- en fietsersbrug die er al ligt zou ideaal zijn maar daar is het krap.”

De gemeenteraad van Venlo werd woensdagavond bijgepraat over de plannen voor fase 2. Dit deel van het voormalig kazerneterrein behelst aan de oostkant het gebied tussen de Garnizoenweg en de Maas, het gebied ten noorden en voor een klein deel ten zuiden van de Horsterweg. Volgens wethouder Tom Verhaegh (CDA) is ook dit gedeelte van het plangebied uitermate geschikt om te transformeren tot woonwijk. „Door de aanwezigheid van de uiterwaarden van de Maas, de voormalige appelplaats en veel groen is het verantwoord om hier voor woningen te kiezen.”

De huizen worden net als de woningen in fase 1 een mix van (sociale) huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Een deel van de sociale huur zou ook dienst kunnen doen als studentenwoning. Voor de reeds geplande ruim zeshonderd woningen in fase 1 gaat dit jaar nog de schop in de grond. Deze zomer gaan de huizen al in de verkoop. Fase 1 behelst driehonderd koopwoningen en driehonderd huurwoningen, waarvan er honderd voor studenten zijn bedoeld. Er wordt ook nagedacht over een woontoren. „Zoals aan de Venlose kant ook op een aantal plekken het geval is”, zegt Verhaegh. „Zo willen we de skyline van Blerick vormgeven.”

Met de start van fase 2 moet het stadsbestuur ook werk maken van een oeververbinding tussen Blerick en Venlo. De resultaten van een onderzoek hiernaar worden binnenkort verwacht. Ook hoogwaterbescherming voor het gebied krijgt in deze fase aandacht. Daarover lopen gesprekken met Waterschap Limburg. Het aanpakken van de uiterwaarden biedt ook de mogelijkheid om resten van het voormalige Fort Leopold, een vooruitgeschoven post van Fort Sint Michiel, zichtbaar te maken. Er liggen nog resten van deze aarden wal in de uiterwaarde.

Het is nog niet duidelijk wanneer fase 2 exact van start gaat, maar het is een meerjarenplan, zegt Verhaegh. Mogelijk komen er later in het ontwikkeltraject nog meer woningen bij.

Over de invulling van de wijk werd woensdag in de gemeenteraad meer duidelijk. Fase 2 is een uitbreiding van de woonwijk met zes- tot achthonderd woningen in noordelijke richting en naar de Maas. Totaal komt dan op twaalf- tot achttienhonderd woningen. „Met mooie plekken met hellingen, kromme straatjes, de prachtige appelplaats met veel groen en hoogteverschillen die kan dienen als amfitheater met ruimte voor sport en spel”, zegt stedenbouwkundige Madelon Pluis van West8. De Maas is straks voor de bewoners altijd dichtbij. Pluis: „Dat willen we bereiken door verschillende hoven te maken en openingen in bouwblokken. We maken als het ware een balkon aan de Maas, met een park en uitzicht op de Venlose binnenstad.”

Dit artikel is 25 januari 2024 gepubliceerd door dagblad de Limburger.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud