Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Eind augustus start werkzaamheden appèlplaats

18 aug / 2023

In het verleden is er op het voormalige kazerneterrein al vaker archeologisch en explosieven onderzoek gedaan. De appèlplaats is tot op heden nog niet grondig onderzocht. Het bouwteam van het Kazernekwartier start eind augustus ook met onderzoek op deze locatie. De onderzoeken zijn noodzakelijk vóór het volledige terrein bouw- en woonrijp gemaakt kan worden.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Eind week 34 (week van vrijdag 25 augustus) worden hekken om de appèlplaats gezet.
  • Vanaf week 35 (week van maandag 28 augustus) wordt verharding van de appèlplaats verwijderd en worden bomen en ander straatmeubilair weggehaald om ruimte te maken voor onderzoekswerkzaamheden.
  • Vanaf week 38 (week van maandag 18 september) wordt er door gespecialiseerde bedrijven (BAAC en ECG) onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven en vindt er archeologisch onderzoek plaats.
  • De einddatum van de werkzaamheden is nog onbekend, omdat onduidelijk is wat er precies wordt aangetroffen.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Het kan zijn dat omwonenden enige hinder van deze werkzaamheden ondervinden. Vanaf maandag 28 augustus is het niet meer mogelijk om voertuigen op de appèlplaats te parkeren. Er wordt vriendelijk verzocht hier medewerking aan te verlenen.

Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met omgevingsmanager Irmy Bran via kazernekwartier@venlo.nl. Zij is het aanspreekpunt voor de ontwikkelingen op het voormalige kazerneterrein.

Op de foto zien wij de appèlplaats en de borden waarop staat dat parkeren vanaf maandag 28 augustus niet meer mogelijk is.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud