Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Artikel: Fors meer woningbouw in 1e fase

21 okt / 2022

Mede dankzij een extra bijdrage van 3 miljoen euro van de provincie Limburg kan de gemeente Venlo in de eerste fase van de realisatie van het Kazernekwartier fors meer woningen bouwen: ruim 500 in plaats van de geplande 250. Tevens komen er 100 studentenwoningen. De bouwactiviteiten – voor wat betreft de woningen – worden nu over twee fases verdeeld waar dat er eerst drie waren. Volgend jaar zomer starten de werkzaamheden.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: West 8

Met de plannen voor het Kazernekwartier is een totale investering van 166 miljoen euro gemoeid. Verantwoordelijk wethouder Tom Verhaegh en projectleider Ernst-Jan van Langh bespreken de laatste stand van zaken. Ze verwijzen naar vier jaar geleden, toen alle eerdere plannen van tafel gingen. “Er is toen in samenspraak met drie ontwikkelende partijen een geheel nieuw plan gemaakt dat de basis vormt van wat er de komende jaren op het voormalig kazerneterrein gaat gebeuren. Er komt een nieuwe wijk met woningen, horeca, wat kleinschalige bedrijvigheid en onderwijsfaciliteiten.”

Explosieven
Zoals aangegeven gebeurt dat voor de woningbouw niet in drie maar twee fases. Van Langh: “De oorspronkelijke fase een en twee worden in elkaar geschoven. Dat betreft het gebied rondom de bestaande gebouwen. De nieuwe fase twee betreft het gebied dat grenst aan de Venrayseweg. We verwachten fase een in 2027 of 2028 af te ronden, het geheel moet in 2032 klaar zijn.” Momenteel vindt wel al archeologisch onderzoek plaats. Tevens wordt er gezocht naar niet ontplofte explosieven, zegt Van Langh. “Dat is een omvangrijkere klus dan in eerste instantie verwacht.”

Hoogteaccenten
Wethouder Verhaegh legt uit dat in de eerste fase de nadruk op meer woningbouw ligt, gezien de huidige marktsituatie. Hij vertelt dat er wordt gewerkt met hoogteaccenten om een divers beeld te creëren. “We realiseren in die fase ook twee hubs voor parkeren; dat wordt gecentraliseerd zodat er zo weinig mogelijk auto’s in het straatbeeld te zien zullen zijn. Bij de grondgebonden woningen komen ze uit het zicht te staan. De historische panden worden in die fase gerenoveerd en krijgen een nieuwe bestemming.”

Kritisch
Op de vraag wat er met de huidige gebruikers gaat gebeuren laat Verhaegh weten dat daar mee wordt gesproken. Ja, merkt hij op, hij weet dat met name het Fort Museum kritisch over de ontwikkelingen en voortgang van de gesprekken is. “We hebben op het terrein tevens vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest met de duidelijke voorwaarde dat ze moeten vertrekken zodra er met de bouwactiviteiten worden begonnen. Dus zijn we nu al naar alternatieve locaties voor die vluchtelingen aan het zoeken. Met het Fort Museum maar ook andere gebruikers als het Santa Fé Museum, de Stadstuinderij en Jocus, dat er ruimte voor wagenbouw heeft, zijn we in gesprek. Ze hoeven niet per se weg, maar we hebben ze wel gevraagd een duidelijke omschrijving van hun plannen voor te leggen. Ik weet dat het Fort Museum kritisch is, maar als ze hun plannen presenteren gaan we graag weer met ze om de tafel.”

Fortbeleving
Ook vanuit andere geledingen van de Venlose samenleving wordt kritisch naar de historische locatie gekeken. Ernst-Jan van Langh weet dat veel Venlonaren bang zijn dat wat er nog uit vroegere tijden over is zal verdwijnen. Hij bestrijdt dat. “We willen contouren van het fort nadrukkelijk laten zien, willen zo een fortbeleving oproepen. Zo krijgen de monumentale panden weer hun vroegere uitstraling. Wel worden ze van binnen op de huidige tijd afgestemd en worden ze bijvoorbeeld gasloos. Resten van de fortmuren blijven zichtbaar, evenals naar het fort verwijzende hoogte- en laagteverschillen. De nieuwbouwplannen worden dus als het ware ingepast in de contouren van het fort. Verder komt er een Rondje Fort, een wandeling met uitleg bij historische plekken.”

Versterken
Verhaegh en Van Langh gaan dan in op de vraag of ze al een iets concreter beeld van de eerste fase kunnen schetsen. Ze leggen uit dat als eerste de parkeervoorzieningen worden gerealiseerd en dat de bouwwerkzaamheden met de klok mee zullen worden uitgevoerd. Wat kan de Venlonaar in die eerste fase behalve woningen nog meer verwachten? “Er zijn plannen om in de bestaande gebouwen onder meer een hotel-restaurant en een bierbouwerij/koffiebranderij onder te brengen. Ook een integraal kindcentrum behoort tot de mogelijkheden, mits het niet concurreert met andere partijen in Venlo en Blerick. Over faciliteiten voor het onderwijs gaan we met het mbo en hbo in gesprek. Waar we verder eveneens mee bezig zijn, is de verbinding en dus het vervoer van fietsers en voetgangers naar de binnenstad – daar gaan we op korte termijn al plannen voor presenteren. Die moet bijdragen aan de intentie om van het Kazernekwartier een nieuwe wijk te maken die onder meer de Venlose binnenstad gaat versterken.”

Dialoog
Een belangrijk aspect bij dat alles is volgens Verhaegh de dialoog met omgeving. “We willen de omwonenden nadrukkelijk bij de plannen betrekken. Daar moet dan een bestemmingsplan uit voortkomen dat we aan de gemeenteraad willen presenteren.” Hij lacht dan. “Uiteraard blijven we de mensen over de voortgang informeren. Het mooie is dat iedereen er een mening over heeft; dat betekent dat het project leeft onder de bevolking. Aan ons en onze partners om ervoor te zorgen dat op een positieve manier aan de verwachtingen wordt voldaan.”

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Venlovanbinnen.

Impressie door West8

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud