Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Ontwerpplannen ter inzage

3 nov / 2022

Het college van B&W heeft op dinsdag 1 november 2022 besloten het ontwerpbestemmingsplan Kazernekwartier voor iedereen ter inzage te leggen. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan betekent een volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Kazernekwartier.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 november 2022 zes weken ter inzage. Daarnaast liggen ter inzage een ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder.

Planstukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 november 2022 gedurende zes weken op werkdagen op afspraak ter inzage in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 in Venlo. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Daarnaast is de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0983.BP202110KAZERNE-ON01. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden zijn vanaf 10 november digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.venlo.nl/plannen-ter-inzage.

Voor meer gedetailleerde informatie over de terinzagelegging van de genoemde documenten en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder en inspraakreacties in te brengen ten aanzien van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt verwezen naar de openbare bekendmaking d.d. 9 november 2022. Deze bekendmaking is te raadplegen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl en de gemeentelijke website www.venlo.nl

Informatiemarkten

De afgelopen maanden is er door de ontwikkelpartners, waar de gemeente Venlo mee samenwerkt, gewerkt aan de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan. Voor geïnteresseerden organiseert het projectteam twee informatiemarkten. Deskundigen van de gemeente en een vertegenwoordiging van de ontwikkelpartners informeren tijdens deze markten aanwezigen over de ontwikkelingen op het voormalige kazerneterrein, het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Zij beantwoorden ook graag uw vragen over de ontwerpplannen. De informatiemarkten vinden plaats op:

  • Dinsdag 15 november van 16.00 tot 20.00 uur bij ‘Bonjoere’, Horsterweg 203 (open inloop)
  • Donderdag 8 december van 16.00 tot 20.00 uur bij ‘Bonjoere’, Horsterweg 203 (open inloop)

Meldt u zich aan voor de informatiemarkt(en) via kazernekwartier@venlo.nl dan stuurt het projectteam u na de bijeenkomst een terugkoppeling op de vragen die zijn gesteld.

Gemeenteraad

De gemeenteraadsleden worden woensdag 9 november bijgepraat tijdens een themabijeenkomst over de voortgang van het project Kazernekwartier en het ontwerpbestemmingplan.

Het voornemen is het bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Impressie door West8

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud