Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Haalbaarheidsonderzoek brug, stand van zaken

29 mrt / 2023

In oktober 2022 werd bekend dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar een nieuwe oeververbinding voor fietsers en voetgangers tussen Venlo en Blerick. Met de komst van een brug zou ook de ontsluiting van het Kazernekwartier voor fietsers en voetgangers met de binnenstad wordenverbeterd. De gemeente Venlo kondigde een diepgaander onderzoek aan. Dit vindt inmiddels plaats. Er wordt onder andere gekeken of een brug haalbaar is, wat de kosten ongeveer zijn en of er effecten zijn voor de waterstanden.

Belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is de participatie met stakeholders, waaronder bewoners en belangenorganisaties. De komende maanden krijgen de stakeholders de kans om input te geven. Hier worden verschillende bijeenkomsten voor georganiseerd. In het najaar van 2023 worden de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud