Blijf op de hoogte

Voortgang procedure bestemmingsplan

2 Jan / 2023

Tot en met 21 december 2022 konden bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Nu is het aan de gemeente om ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Skip to content